Lucia

Študentka podnikového manažmentu na ekonomickej univerzite. Dlhoročná brigádnička v Michalovej kaviarni

– Fakt z Líšky jednej hrdzavej

Býva v zdieľanom prenájme spolu so svojimi dvoma kamarátkami.

– Fakt z Líšky jednej hrdzavej

Sledujte aj na: