Najčítanejšie

2

Piatkový prank

Michal, nesmierne nadšený z dnešného množstva zákazníkov, odprevadil so širokým úsmevom brigádničku a zamkol, aby si mohol v pokoji upratať.

Viac...Piatkový prank

3

Biliard

Michal zamyslene sledoval ťažký obláčik cigaretového dymu vznášajúci sa na červeným plátnom biliardového stola. Snažil sa sústrediť. Zrazu prudko mykol

Viac...Biliard

Postavy

z kníh naprieč mojím autorským svetom

Michal

Vanesa

Natália

Erik

Braňo

Matúš

Kubo

Nikolas

Ester

Adam

Filip

Júlia

Lucia

Karolína